Sekretesspolicy

Informationen på bharatforge.com (webbplatsen) kan innehålla felaktigheter eller typografiska fel. Bharat Forge garanterar inte riktigheten eller fullständigheten av uppgifterna eller tillförlitligheten hos någon information som visas på webbplatsen. Att förlita dig på någon sådan information skall vara på den enskilda personens ansvar.
Med tanke på vår kontinuerliga strävan att förbättra kvaliteten på våra produkter och tjänster, förbehåller sig Bharat Forge Ltd rätten att korrigera fel eller utelämnanden, om någon, i någon del av webbplatsen.
Bharat Forge förbehåller sig uttryckligen efter eget gottfinnande, och på tider och intervall av eget val rätten att när som helst ändra denna Integritetspolicy i framtiden utan föregående meddelande till användare. Användaren skall granska vår Sekretesspolicy som finns tillgänglig på webbplatsen regelbundet för att vara säker på att du är helt uppdaterad med våra metoder och förfaranden inom detta område. Din fortsatta användning av webbplatsen kommer att omfattas av de då gällande sekretessregler
Denna Sekretesspolicy gäller inte någon personlig identifierbar information som du tillhandahåller till tredje part, t.ex. genom andra länkade webbplatser. Tänk på att om du väljer att besöka sådana tredje parts webbplatser, bör du kontakta sådana tredje parter direkt för att avgöra deras respektive sekretesspolicy eftersom att tredje parts sekretessregler och inte vår webbplats, styr din verksamhet och någon personligt identifierbar information som du lämnar ut när du besöker den tredje parten.
Frågor och uppdateringar
Om du har några frågor eller förslag om hur vi tillämpar sekretesspolicyn får du gärna kontakta oss på: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.