TESTNING OCH GODKÄNNANDE

BHARAT FORGE HAR SATT UPP EN FULLFJÄDRAD
PRODUKTTESTNING OCH ANLÄGGNING FÖR GODKÄNNANDE
Bharat Forge har mest avancerade anläggning för slitagetester godkänd av globala OEM för godkännande av olika komponenter för att garantera högre och jämn kvalitet. Testanläggningen omfattar resonanstestningsmetoder för böjning och vridning, utmattningsprovning av vevaxlar för mindre fordon som personbil upp till stor kapacitet som vevaxlar för sjöfart & lok . Resonans-utmattningstest utförs med Elektrodynamiskt skakningssystem med kapacitet från 150 kgf till 2700 kgf i helt omvänt belastningsfall.

 

Utmattningstestning av andra fordonskomponenter såsom framaxel, bakaxel utförs med servohydrauliskt manöverdon i riggar med kapacitet 250 KN och 630 KN. Möjlighet för utmattningstest inkluderar avancerad anläggning för påkänningssmätningar, spricksökningstekniker och komplett metallurgisk analys av utmattningsfel. Detta möjliggör Bharat Forge att tillhandahålla kompletta lösningar till sina kunder från produktidë till design och slutligen tillverkning, godkännande och testning.
Inspektion och testningsanläggning inkluderar:
  • Metallurgiska
  • Fysiska
  • Kemiska
  • Standard rum