Skapande av industriell tillverkning

ANLÄGGNINGINDUSTRIER OCH PRODUKTERLOCATIONCAPACITY
Centrum för avancerad tillverkning
(CAM) 80 mtr. Ton hammare
Stora maskindelar för energisektorn, prospektering av kolväten ,transport inklusive flyg, lok & marint Baramati 47,250 TPA
Passande kapacitet i CAM Leverans av bearbetade komponenter för vindkraft, olja & gas och energi Baramati 12,000 Nos.
Divisionen för tunga pressar (HFD)
4000 T presstryck
Komponenter för förnybar och icke-förnybar energi, olja och gas, gruv- och allmänna konstruktioner. Pressar som kan smida göt upp till 70 ton. Pune 60,000 TPA
Maskinkapacitet på HFD Leverans av tunga maskinkomponenter för vindkraftverk, olja & gas och elenergi Satara 1,400 Nos.
    Pune 600 Nos.
Anläggningar för ringrullande Stora kullager & kugghjul för olika sektorer upp till 4000 mm i diameter Baramati 40,500 TPA