SMIDE

BHARAT FORGE ÄR EN AV DE FÅ GRÖNA SMIDESFÖRETAGEN I VÄRLDEN,
MED EN MAJORITET AV DESS ENERGI PRODUCERAD GENOM FÖRNYBARA RESURSER.
Under åren har Bharat Forge skapat världsledande kapacitet och förmåga. Våra smidesanläggningar består av fullständigt automatiserade stanslinjer från 1600 till 16000T. Med en global installerad smide kapacitet på över 560,000 ton, BFL Indien (Mundhwa Plant) är världens största enskilda plats smide anläggning med en kapacitet på 300,000 ton per år. Alla smidespress linjer är mycket flexibla, vilket ger bolaget den inneboende fördel att samtidigt kunna tillgodose olika kundbehov och optimera produktionen. Detta tillåter Bharat Forge att hela tiden uppfylla de växande kraven från kunderna.
STÄNGT SMIDE
PRESSTORLEKVIKTINTERVALL
(KG)
TYPISKA KOMPONENTER
(KG)
16,000 MT 60-250 I-balkar, vevaxlar och vevstakar
12,500 MT 60-250 I-balkar, vevaxlar och vevstakar
10,000 MT 80-120 Styrspindlar, vevaxlar & I-balkar
8,000 MT 20-90 Styrspindlar, vevaxlar & I-balkar
6,000 MT 20-50 Styrspindlar, vevaxlar, vevstakar och nedre manöverarmar
5,550 MT 20-50 Vevaxlar för personbilar
5,000 MT 10-50 Manöverarmarna, styrspindlar, sänk-skor & Truck skor
4,000 MT 5-20 Styrspindlar, vevaxlar, vevstakar, vridbart nav, spindlar, styrleder, tunga kolvar, hjulhållare,övre styrarmar, spårplattor & fästen
3,150 MT 3-10 Vevstakar & styrspindlar
2,500 MT 2-5 Vevstakar, transmissions komponenter, GET ändar, kamaxlar, styrleder, övre hela tiden styrarmar & kolvar
2,000 MT 2-5 Ändar, kamaxlar, spindlar och kolvar
1,600 MT 2-10 GET toppar
Hammare
80 Mtr Ton
2,5T och 4,5 m lång Large components for Energy Sector, Hydro Carbon Exploration
Sector including Fracing. Transportation including Aerospace, Locomotive & Marine.
Ringrullande Upp till 4000 mm i diameter Stora kullager & kugghjul för olika sektorer
ÖPPET SMIDE
PRESSTORLEKVIKTINTERVALL
(KG)
SEKTORER
4,000 MT 70 T Produkter för sektorer såsom vindenergi, olja & gas, stål, energi, växlar, cement, fartygskonstruktion, pressar, petrokemiska och sockerindustrier. Axlar för vindkraft & elkraftproducerande sektorn samt borrhåls huvuden och X-mas Tree delar för olje- och gasindustrin och drivaxlar, kugghjul osv. för större kapitalvaru marknader.
1,600 MT 17 T Produkter för sektorer som sockerindustrin, cementindustrin & materialhantering, gruvdrift, varvsindustrin, fläkt och pump, olja och gas