DESIGN, KONSTRUKTION OCH PRODUKTUTVECKLING

BHARAT FORGE ERBJUDER KOMPLETTA LÖSNINGAR TILL SINA GLOBALA KUNDER, BASERAT PÅ SIN TEKNOLOGI, DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLINGS EXPERTIS.
Utvecklingsavdelningens processer är väl utformade för att använda bästa praxis och teknik, och att ständigt förbättra dem för att täcka de växande utmaningarna.
Anläggningen för design & konstruktion innefattar:
  • Senaste CAD / CAM / CAE teknik, infrastruktur för 3D-modellering, NC verktygstillverkning och FEA-analys för att påskynda svarstider i utvecklingen av nya delar.
  • Mjukvara för simulering av metallflöde "DEFORM" & "SMIDERIET " för virtuell tillverkning och en specialiserad design mjukvara "Vera Cad" för designoptimering och godkännande av processer för att kunna utveckla nya delar rätt första gången.
  • High-end CAM mjukvara, som "WORKNC", "UG-NX" för generering av NC-verktyg för höghastighets stansning och "NC SPEED" för optimerad verktygsväg för att minska genomloppstiden vid stansning
Bharat Forge erbjuder nyskapande analys & värdehantering (VAVE) förslag utan att påverka kvaliteten och hållbarheten hos produkten genom stark FoU-kapacitet.
Värdeanalys och värdehantering (VAVE):
Bharat Forge utför värdeanalys och värdehanterings (VAVE) projekt baserat på kundens behov samt egen initerade med toppmodern teknologi (EDICAD- CAE-simulering-CAM-CIM-CAV-provning) under ett paraply.har VAVE projekt resulterat i komponenter med högre styrka-vikt förhålland som är validerat för olika acceptanskrav med egenutvecklad balanseringsmjukvara, analys med finita element metoden och fysiska tester.
Lätt vikt
Större betoning av tillvägagångssätt mot bakgrund av vikt hos automotive komponenter genom att optimera design, karaktärisering av materialegenskaper, bredare utbud av tillverkning och användning av CAE-tekniker. Detta har resulterat i lättare, bränsleeffektiva och miljövänliga fordon vilket kan hjälpa oss att minska koloxidutsläppen.