TEKNIK OCH VÄRDEÖKNING

VÅRT FOKUS ÄR PÅ UTVECKLING AV NYA PROCESSER - FRÅN STÅL TILL SMIDE, BEARBETNING OCH YTBEHANDLING GENOM INNOVATIV TEKNIK MED MAJORITETEN AV ENERGIN PRODUCERAD MED FÖRNYBARA RESURSER.
Med stålverk inom koncernen erbjuder Bharat Forge Forge överlägsen kvalitet, hög hållfasthet och rena material. Processen är uppbackad med stark forskning inom metallurgisk karaktärisering av material och deras egenskaper. En väl definierad strategi för processen omkonstruktion, från konventionellt smide till avancerade smide för bättre materialutnyttjande och styrka. Optimering av bearbetnings- och ytbehandlingsprocesser som resulterar i komponenter med högre styrka till vikt förhållande.