OM BHARAT FORGE

EN VINNANDE TEKNIK & INGENJÖRSDRIVEN UTVECKLINGSPARTNER
Bharat Forge Limited (BFL), Pune baserade Indiska multinationella är en teknikstyrd globala ledare i metall som tillsammans med transkontinental närvaro över tio tillverkningsanläggningar, som betjänar flera sektorer, däribland bilindustri ström, olja och gas, byggnation & gruvor , tåg, sjöfart och flyg.
En del av indiska industrikoncernen Kalyani ett konglomerat värt USD 2,5 miljarder med 10.000 globalt anställda, har BFL idag det största kunnandet av metallurgi inom regionen och erbjuder fullständig service kapacitet att leverera till dess geografiskt spridda kunder från koncept till design, konstruktion, tillverkning, testning och godkännande .
Världens största företag inom smide med produktionsanläggningar fördelade över Indien, Tyskland och Sverige. Bharat Forge tillverkar ett brett sortiment av högpresterande, kritiska säkerhetskomponenter för fordon och icke-fordonsindustrin. Det är Indiens största tillverkare och exportör av komponenter för fordonsindustrin och den ledande chassi tillverkaren i världen. BFL:s kundbas inbegriper praktiskt taget alla globala biltillverkare och backas upp av flera decenniers erfarenhet av komponent tillverkning & metallurgi, företaget söker nu bortom bilindustri och har inlett en ambitiös och spännande resa att omdefiniera sin redan befintliga närvaro inom flera viktiga områden som olja och gas, energi, tåg & sjöfart, flygindustri, metaller och gruvdrift, tillverkning och konstruktion.
Bharat Forge kommer att använda sin starka plattform inom metallurgiska kunskaper, design & konstruktion funktion och tillverkningsskicklighet, för att skapa en stark ställning inom dessa sektorer. "Utvidgning till nya horisonter" kommer att ge Bharat Forge ett helt nytt tillväxtperspektiv. Det kommer att påbörja omvandlingen från en leverantör av bilkomponenter till ett ingenjörsföretag med olika kompletterande verksamheter inom nya tillväxtsektorer.
Allteftersom vi utöka vår kompetens inom olika sektorer, är vår vision tydlig.

VI BYGGER INDIENS EKONOMISKA RYGGRAD, FÖRSTÄRKER DE NATIONELLA RESURSERNA OCH SÄKERSTÄLLER ETT STÖRRE GLOBALT INTRYCK - FÖR OSS OCH FÖR VÅRT LAND.


AUTOMOTIVE
Personbilar | Arbetsfordon | SUV

INDUSTRI
Energi | Olja & gas | Tåg & Sjöfart | Flyg | Metaller & gruvor | Konstruktion | Allmän maskinbyggnad
VÅRA VÄRDERINGAR SOM UTSKILJER OSS.
KÄNSA FÖR INNOVATION ÄR KÄRNAN I ORGANISATIONENS DNA OCH SPELAR EN AVGÖRANDE ROLL I ATT KUNNA LEVERERA MERVÄRDE TILL VÅRA KUNDER GENOM EN OMFATTANDE SATSNING PÅ TEKNIK OCH ÖKAT VÄRDE.
VÅRA HUVUDSAKLIGA MÅL ÄR:

Att engagera för att lyssna och svara på de behov som våra kunder, kollegor och affärspartners har och hedra deras individuella värde.

Att vara engagerad med en entreprenörsanda som ger bränsle till tillväxten i våra företag och ökar värdet för aktieägarna.