KLIENTER

På Bharat Forge Ltd, år vårt uppdrag att arbeta nära våra kunder för att tillgodose deras behov och garantera total kundtillfredsställelse genom spetskompetens inom produktkvalitet, svarstid och prismässig konkurrenskraft och samtidigt uppnå lönsam tillväxt. Vår kundbas sträcker sig från världens största OEM-tillverkare till första radens fordons och icke-fordonsleverantörer. En kunddriven organisatorisk filosofi och investeringar i bästa möjliga teknik och mänskliga resurser har gjort det möjligt för oss att alltid uppfylla de hårda krav som våra kunder ställer.