ENERGI_Banner
ENERGI
Affärsområde energi skulle tillverka viktiga komponenter för tillämpningar inom termisk, vind, vattenkraft och kärnkraft. Primärt produktfokus skulle vara på axlar, turbinrotorer och vingar för vindkraftverk, låsringar samt komponenter för gasmotorer.

500 MW H P Rotor (maskinbearbetad)

Ångturbin kapacitet: 1500kg - 21000kg

produktvikt: 20900kg250 MW helslipade I P rotor med ångturbins

kapacitet: 1500 kg - 21000 kg

produktvikt: 15160 kgAktiveringsverktyget axel ångturbins

kapacitet: 1500 kg - 10000 kg

produktvikt: 3200 kgSmidda blad L P ängturbins

kapacitet: 20 kg - 2200 kg

produktvikt: 45 kgRörpaket värmeväxlare

kapacitet: 1500 kg - 20000 kg

produktvikt: 18300 kgHuvudaxlar

vindkraftverk

Kapacitet: 500 kg - 8000 kg

Produktvikt: 6200 kgGeneratoraxel

vattenkraft

Kapacitet: 1500 kg - 20000 kg

Produktvikt: 19100 kgHydroelektrisk turbinaxeln

vattenkraft

Kapacitet: 1500 kg - 20000 kg

Produktvikt: 19100 kgKugghjul till

växlar

Kapacitet: 500 kg - 15000 kg

Produktvikt: 12000 kgRingar

Kapacitet: 250 kg - 3000 kg

Produktvikt: 700 kgVinch

Kapacitet: 500 kg - 3000 kg

Produktvikt: 2900 kgIhålig axel

för växellåda vindkraftverk

Kapacitet: 350 g - 1500 kg

Produktvikt: 590 kg