SJÖFART_Banner
SJÖFART
Den marina verksamheten kommer att leverera olika produkter för att globala fartygsbyggare. Nyckelprodukterna inkluderar vevaxlar, vevstakar och propelleraxlar.

Maskinbearbetad vevaxeln

förmåga upto 2000 kg

Produktens vikt: 429 kgVevstake

för båtar

Produktvikt: 350 kg